Nederland Lokaal Homepage
maandag, 16 november 2015 20:00

16 november ProDemos Den haag

Marcel Boogers over de opkomst van lokale partijen

https://www.prodemos.nl/Agenda/Coll-PP2

Gepubliceerd in Nieuws

Een initiatiefvoorstel om te komen tot een referendum verordening van Leefbaar Tynaarlo.

Bent u  weer op de hoogte wat we als Leefbaar Tynaarlo op stapel hebben staan.
Of we  het wel of niet zullen halen, we hebben met ons initiatief een signaal afgegeven en vinden inspraak mogelijkheden voor onze inwoners van Tynaarlo  een groot goed.

Vandaar dit voorstel.
Link naar het initiatief voorstel

pdf 20151124 initiatiefvoorstel LT referendumverordening def2 (163 KB)

Gepubliceerd in Nieuws
zondag, 15 november 2015 13:54

Windturbines

Bij burgers, gemeenten en provincies neemt de weerstand tegen de structuurvisie Wind op Land hand over hand toe. Het rijk wordt onbehoorlijk bestuur verweten en de uitvoering verloopt ondemocratisch.
Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 13 november 2015 09:23

Leden Commissie Stiekem onder vuur

Het is weer eens hommeles in Den Haag.

1 van de leden van de Commissie Stiekem heeft gelekd naar de pers.
Aanleiding is de bewering van Minister Plasterk eind vorig jaar!! dat de NSA 18 miljoen belgegevens van Nederlanders zou hebben verzameld. Later moest hij deze bewering aanpassen, omdat deze gegevens niet door de NSA waren verzameld, maar door onze eigen Nederlandse veiligheidsdienst.

Dat dit via het NRC eind 2014 begin 2015 naar buiten kwam kon eigenlijk alleen doordat 1 van de leden van de Commissie, bestaande uit de Fractievoorzitter van de grote partijen, dit naar de krant heeft gelekd.

1 of meerdere fractievoorzitter zijn nu verdachte in deze zaak.
Lees hier de diverse berichtgevingen over deze zaak, wie er in deze commissie zaten en de brief aan de Tweede Kamer van 12 november waarin een onderzoekscommissie wordt aangekondigd:

  default Wie zaten er in de commissie stiekem

  pdf Commissie Stiekemlek Brief presidium aan kamer 12 november (18 KB)

  default Commissie Stiekem NRC

  default Commissie Stiekem 2  

Gepubliceerd in Nieuws

Lees de afscheidsrede van Bert Euser

Tijdens de bijeenkomst van EVA, waar het 10 jarig bestaan werd gevierd van deze Lokale Partij in Albrandswaard, heeft onze voormalig voorzitter Bert Euser afscheid genomen van de actieve lokale politiek.

Lees hier zijn afscheidsrede.

pdf 31 oktober Rede Bert Euser afscheid eva (70 KB)

Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 30 oktober 2015 13:29

Fyra rapport

Deze week is het Fyra rapport gepresenteerd door de onderzoekscommissie.

Lees hier de publieksamenvating

pdf Publiekssamenvatting rapport fyra 281015 (429 KB)

Of lees het volledige rapport

pdf Volledige Rapport dereizigerindekou enquetecommissiefyra kst 33678 11 (4.12 MB)

Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 18 augustus 2015 08:31

Kleinere democratie deel 2

(vervolg op Kleinere democratie)
Gisteren eindigde ik mijn column met de opmerking dat de democratie kleiner gemaakt moet worden. Wat bedoel ik daar precies mee?

In het Westen wordt de democratie veelal beschouwd als heilig. In de rest van de wereld wordt er vaak op leven en dood gevochten om een democratie te krijgen. Dat je stem wordt gehoord en dat besluiten bij meerderheid worden genomen. Toch zijn er nog vele landen en zelfs werelddelen waar eigenlijk sprake is van een totalitaire staat en de mensen daar accepteren dat, nog wel of nog steeds.
Gepubliceerd in Weblogs
dinsdag, 21 juli 2015 07:39

Kleinere democratie?

Weblog bijdrage van: Ton Schijvenaars

Vannacht heeft onze MP Mark Rutte toegegeven dat hij zijn verkiezingsbelofte van geen cent meer naar Griekenland moet breken. Aan de ene kant dapper maar waarom iets beloven als je geen zekerheid hebt je belofte gestand te kunnen doen?
Nu staan politici bekend om het breken van beloftes en daarom taant ook het vertrouwen in de politiek en veroorzaakt de politiek zelf het groeiende succes van populistische partijen die nog meer beloftes doen die zij ook nooit kunnen waarmaken.

Gepubliceerd in Weblogs
vrijdag, 10 juli 2015 12:01

Onafhankelijk Papendrecht nieuws

Laatste Nieuwsbrief voor het Zomerreces van Onafhankelijk Papendrecht


Op 9 juli vonden de algemene beschouwingen plaats. OP heeft daar een lans gebroken voor verruiming van het belastinggebied van de gemeente. Het rapport Rinnooy Kan geeft aan dat de gemeente financieel gaat vastlopen. Het Rijk heeft voor miljarden aan taken overgeheveld naar de gemeenten maar een korting van 4,8 miljard euro toegepast. Voor Papendrecht komt het neer op een slordige 2 miljoen euro (per jaar), op een begroting van 80 miljoen. Dat geld komen de gemeenten tekort bij de uitvoering van de participatiewet, de jeugdwet, de wmo, kortom de zgn. decentralisaties, die feitelijk 'centralisaties' van overheidsmacht naar het Rijk behelzen. Aan het bestuur van de Drechtsteden zijn door OP vragen gesteld over herziening van het boetebeleid in het kader van de Fraudewet 2013. Deze wet heeft veel onschuldige slachtoffers gemaakt (bv. ouderen die verstrikt raakten in de papieren en zo termijnen vergaten en dan plotseling een boete van 100% kregen, zonder pardon, en als crimineel werden weggezet door een keiharde onverschillige overheid). Hiertegen komt OP in opstand.
OP heeft een motie ingediend om de sociale minima te helpen. De hele raad van Papendrecht stemde tegen. Een zeer teleurstellende uitslag.
Zelfs de christelijke partijen stemden tegen.
En ook de 'linkse' GroenLinks en PvdA stemden tegen. Zij zeggen 'tevreden' te zijn met het sociale beleid dat gevoerd wordt door de asociale regering Rutte. Afwentelen van de crisis op de burgers.
Bijzondere bijstand is tegenwoordig een lening. Mensen in de financiële problemen komen er zo niet uit. Zij worden eerder afhankelijker gemaakt dan dat ze geholpen worden.
Ontluisterend waren de uitspraken van de CDA fractie: "deze motie komt als mosterd na de maaltijd", de ChristenUnie die sprak van een motie die "sympathiek" was, maar .. geen steun van de CU, en de PvdA die het had over de motie die "te breed" zou zijn.
De wethouder gaat na het zomerreces praten met een aantal organisaties die zich met de sociale minima bezighouden. OP gaat dat volgen en hem steunen als hij iets voor de sociale minima wil gaan doen.
Wat opvalt bij het sociale beleid is dat de politiek geen voeling meer heeft met wat er in de samenleving aan de hand is.

Maar voor OP blijft er voldoende werk aan de winkel. Daar gaan we in het nieuwe seizoen weer volop mee aan de gang. U kunt ons helpen, door zaken aan te dragen en ons te vertellen wat er in u ogen niet goed gaat. Laat het ons weten, wij maken er wél werk van!
Een fijne vakantie aan u allemaal.

Hartelijke groet,

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht
Ruud Lammers, Henny Hoekstra, Kristi Somers-Sigterman, Dick de Wit en Dirk Meiners

U leest meer over de algemene beschouwingen op deze link naar de website:
http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/woordvoeringen/alg-beschouwingen-juli-2015/

Gepubliceerd in Nieuws

Van: Onafhankelijk Papendrecht

Raadscommissievergaderingen mogen alleen worden voorgezeten door raadsleden. Externe voorzitters of ‘gespreksleiders’ zijn niet in overeenstemming met (de geest van) de wet. Dat antwoordt minister Ronald Plasterk (BZK) op schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak naar aanleiding van de gegroeide praktijk in Dordrecht.
De gemeenteraad van Dordrecht wilde tegemoet komen aan de wens om commissievergaderingen te laten begeleiden door mensen die ‘neutraal zijn en actief kunnen sturen op de kwaliteit van de vergadering’. Daarop zijn in deze gemeente externe voorzitters benoemd. Dat gebeurde in het kader van een lokale pilot ter verbetering van het lokale vergaderstelsel.

Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 6