Nederland Lokaal Homepage

Van: Onafhankelijk Papendrecht

Raadscommissievergaderingen mogen alleen worden voorgezeten door raadsleden. Externe voorzitters of ‘gespreksleiders’ zijn niet in overeenstemming met (de geest van) de wet. Dat antwoordt minister Ronald Plasterk (BZK) op schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak naar aanleiding van de gegroeide praktijk in Dordrecht.
De gemeenteraad van Dordrecht wilde tegemoet komen aan de wens om commissievergaderingen te laten begeleiden door mensen die ‘neutraal zijn en actief kunnen sturen op de kwaliteit van de vergadering’. Daarop zijn in deze gemeente externe voorzitters benoemd. Dat gebeurde in het kader van een lokale pilot ter verbetering van het lokale vergaderstelsel.

Gepubliceerd in Nieuws

Persbericht 16 juni 2015

 
Op donderdag 18 juni aanstaande is OP tijdens de Raadsvergadering voornemens een amendement in te dienen. Een deel van de gelden die over zijn gebleven zal worden gereserveerd op regionaal niveau, maar een deel wordt teruggesluisd naar de gemeente(n). Dat klinkt mooi, maar met betrekking tot de gelden die ter beschikking staan van de Sociale Dienst Drechtsteden gaat het ten dele over Rijksgelden die aan het geoormerkte doel kunnen, dan wel zouden dienen te, worden besteed. Deze gelden belopen op regionaal niveau ongeveer 1 miljoen euro. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden zegt deze 1 miljoen euro nodig te hebben om de tekorten af te dekken. Dit lijkt echter in schril contrast te staan met het "positief resultaat" dat over 2014 kon worden geboekt. Positief resultaat staat in de voorgaande zin tussen aanhalingstekens, ook al omdat dit feitelijk publiek geld is, want afkomstig van de gemeenten, en dus ook deels van de gemeente Papendrecht.

Gepubliceerd in Nieuws

Datum voor deze vergadering is verzet. Hou deze pagina in de gaten voor de nieuwe datum voor deze bijeenkomst

Locatie: Gemeentehuis Geldermalsen

Tijd: 10.00 - 12.30 uur

Voor deze vergadering zijn de Provinciale vertegenwoordigers uitgenodigd. 

De agenda is aan de deelnemers op 14 juni verzonden.

 

Gepubliceerd in Activiteitenagenda
De kabinetten Rutte hebben nieuwe begrippen gemunt op het gebied van lokale democratie, zoals participatiesamenleving en doe-democratie. De achtergrond hiervan is de zorg over de bereidheid van burgers om te participeren in de samenleving, zodanig dat de minister van BZK het initiatief heeft genomen een Agenda Lokale Democratie op te stellen. Dit heeft geresulteerd in een adviesaanvraag, door Tonkens c.s. gepubliceerd onder de titel Montessori-democratie, spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek (zie Opinie NRC-Handelsblad van 18 mei).
Gepubliceerd in Weblogs

Bij de Statenverkiezingen van maart jl. hebben lokale-provinciale partijen meer stemmen en statenzetels behaald dan vier jaar geleden, maar de electorale ambities van Nederland Lokaal tot en met zetels in de Eerste Kamer werd dit keer nog niet gerealiseerd. Anders lijkt het gesteld met de gedachtegoed van lokale partijen, t.w. de participatiedemocratie. Dit heeft  via Nederland Lokaal in de landelijke media ruimte aandacht gekregen. Hierbij gaat het om de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, met de minimaal benodigde financiële middelen, maar vooral met de overdracht van maximaal noodzakelijke bevoegdheden. De rijksadviseurs, zoals het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State hebben het wat dat betreft beter begrepen dan de ministersploeg in Den Haag.

Gepubliceerd in Weblogs
donderdag, 19 maart 2015 08:56

Uitslagen Prov. Statenverkiezingen 2015

Uitslagoverzicht 

Bron: NOS

uitslag2015

 

Gepubliceerd in Nieuws
Den Haag, 15 maart 2015

“Maak provinciale energie miljarden over aan gemeenten”

Een aanzienlijk deel van de zestien miljard euro die provincies opgepot hebben na de verkoop van hun energiebedrijven zouden beschikbaar moeten komen voor gemeenten. Deze oproep doen Hilbrand Nawijn, lijsttrekker van Nederland Lokaal Zuid-Holland, en Ronald van Meygaarden, lijsttrekker van Lokale Partijen Gelderland. De beide lijsttrekkers willen een nationaal fonds waaruit zwakke gemeenten kunnen worden ondersteund.
Gepubliceerd in Pers

Nog nooit deden zo veel nieuwe provinciale partijen mee aan de verkiezingen.
Ze liggen zo goed bij de kiezers dat ook de Eerste Kamer lonkt.
Moet het kabinet dan bij hen langs voor een meerderheid in de senaat?

Lees het volledige artikel op de volkskrant website

Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 10 maart 2015 13:03

Hilbrand Nawijn EENVandaag uitzending

Op EenVandaag op maandag 9 maart ging Hilbrand Nawijn namens Nederland Lokaal Zuid-Holland de strijd aan met de Libertarische partij over de plezierjacht.

Nederland Lokaal Zuid-Holland is tegen de plezierjacht. Bekijk hier de reportage terug.

http://www.eenvandaag.nl/politiek/57957/stemhokje_zuid_holland_de_plezierjacht 

Gepubliceerd in Campagne Zuid-Holland
zaterdag, 07 maart 2015 21:42

Lente congres Nederland-Lokaal

Op 6 maart vond er een mini-congres plaats van het initiatief Nederland Lokaal. Diverse lokale partijen kwamen bijeen om te praten over hoe zij krachten konden bundelen om op provinciaal en landelijk niveau gehoord te worden.  Ook werd er een kandidaat-lijsttrekker gepresenteerd.
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 7